Hur mycket ska man väga?

Den generella regeln är att du inte ska väga för mycket. Om du väger för mycket kommer du successivt att få hälsoproblem. Du kommer att belasta ditt hjärta och du får problem att röra dig. Knäna kommer att belastas helt i onödan och snart blir det tid för knäoperation. 

Om du väger för mycket kommer du att bli obenägen att motionera. Du kommer att påstå att du helt enkelt inte orkar. Det är säkert sant, men det beror på att du låtit dig bli för tung. Men, hur mycket ska man väga och finns det någon idealvikt? Någon idealvikt finns inte, men genom att räkna ut ditt så kallade BMI-tal får du besked om du finns i en riskzon ur viktsynpunkt.

Hur mycket ska man väga om man är 12 år?

Det finns självklart inget som säger exakt hur mycket man ska väga som tolvåring. Däremot finns det normalvärden. För en tolvåring är vikten 40 kg och längden 150 centimeter. Sådana värden bör man dock vara försiktig med. På kanten till att bli tonåring kan både vikt och längd rusa iväg. Utveckling vad gäller vikt och längd har dessutom med arvsanlag och familjens matvanor att göra. 

Hur mycket ska man väga om man är 170 cm lång?

Ett sätt att svara på frågan är att beräkna ett BMI-värde. Hur mycket man ska väga bestäms då av en persons längd i meter och ett rekommenderat BMI-tal. BMI (Body Mass Index) räknar man ut genom att ta kroppsvikten i kilo och dividera den med längden i meter i kvadrat. Låt oss anta att en person har en längd på 1,7 meter och väger 80 kilo. Vi räknar ut BMI nedan:

  • Vikt        80 kg
  • Längd        1,70 meter
  • BMI        80/(1,7 x 1,7) = 27,7

En rekommendation är att BMI ska ligga i intervallet 18,5 till 25. Om du har ett BMI-tal på mer än 25 anses du vara överviktig. Har du ett BMI-tal som är över 30 betraktas du som fet. Med hjälp av formeln ovan kan vi gaffla in och svara på frågan hur mycket ska man väga om man är 170 cm lång enligt följande:

            Övre gräns

  • BMI        25
  • Längd        1,70 meter
  • Vikt        25,0 x (1,7 x 1,7) = 72,3 kg

Undre gräns

  • BMI        18,5
  • Längd        1,70 meter
  • Vikt        18,5 x (1,7 x 17) = 53,5 kg

Vi kan konstatera att om du är 170 cm lång har du ett rekommenderat BMI-tal om din vikt ligger i intervallet mellan 53,5 kg till 72,3 kg. Ett förvånansvärt stort spann i kilo räknat.