Hör till måsen webbkryss

Måsfåglarna är en stor grupp inom ornitologin. Många kända arter och undergrupper figurerar i korsord och att lära sig ett par stycken underlättar.

Den hör till måsen webbkryss

Truten är en vanlig havsfågel som hör till måsfåglarna. Den lever oftast vid kusten men förekommer också inne i landet vid stora sjöar till exempel.