När börjar barn prata? Utvecklingsmilstenar för småbarnsföräldrar

Språkutveckling hos barn: När börjar barn prata?

Har du någonsin undrat när ditt lilla mirakel kommer att börja babba de första orden? Varje barn är unikt och utvecklas i sin egen takt. Men generellt sett kan vi kasta lite ljus på ämnet för att förstå hur och när barn börjar prata.

Första steget: Babbling

Babbling är oftast det första steget i språkutveckling hos barn. Det kan starta så tidigt som vid 6 månaders ålder. Detta är när barn börjar experimentera med ljud och lägger grunden för framtida språkutveckling.

Nu, låt oss dyka in i en mer detaljerad titt på när barn börjar prata och deras tidslinje för språkutveckling.

Ålder Färdighet Exempel
6-12 månader Babbling, ljudexperiment ”bababa”, ”dadada”
12-18 månader Första orden, kan följa enkla instruktioner ”mamma”, ”pappa”, pekar på objekt
18-24 månader Ökad ordförråd, börjar sätta ihop tvåordsmeningar ”Vill ha mjölk”
2-3 år Börjar prata i fulla meningar ”Jag vill leka”

Vad kan påverka när barn börjar prata?

Som tidigare nämnt utvecklas varje barn unikt. Men, det finns vissa faktorer som kan påverka när barn börjar prata. Dessa inkluderar deras genetiska förutsättningar, deras omgivning, och hur mycket språkstimulering de får.

Så hur kan du hjälpa till?

Som förälder kan du hjälpa till att stimulera barnets språkutveckling. Hur?

  • Tala ofta till ditt barn
  • Lyssna aktivt när ditt barn pratar
  • Förstärk deras uttal genom att upprepa korrekt

Ha tålamod och kom ihåg att varje barn utvecklas i sin egen takt. Och framför allt njut av att se ditt barns språk växa och utvecklas!